aa
 

 

>1. Charakterystyka systemu MS-DOS

 

>2. Wymień podstawowe polecenia MS-DOS

Google
 

>3. Drukowanie w DOS-ie

>4. Opisz sposob instalacji sieciowej systemu Windows

>5. Z jakich poprzednich wersji systemu windows mozna uaktualnić do wersji xp professional?

>29. Wymien metody dostepu do internetu